Kancelaria Adwokata Macieja Siedleckiego i Adwokat Patrycji Siedleckiej

728 499 976

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, z którą związany jest od 2012 r. Od 2010 roku współpracował z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi we Wrocławiu. Absolwent studiów dziennych prawa ukończonych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów aktywny działacz samorządu studenckiego, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław.

W pracy zawodowej skupia się na zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności na kwestiach związanych z prawem IT, prawem pracy oraz na konstruowaniu i opiniowania umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem klauzul umownych w tym, np.: umów B2B, kar umownych, klauzul o zaufaniu poufności i zakazie konkurencji. Interesuje się prawem autorskim, prawem nowych technologii. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Dane do faktury

Kancelaria Adwokacka Maciej Siedlecki
ul. Babiego Lata 10/4, 53-020 Wrocław
NIP: 9482408714
Numer konta: 65 1950 0001 2006 0000 4769 0001