Kancelaria Adwokata Macieja Siedleckiego i Adwokat Patrycji Siedleckiej


1. Obsługa Przedsiębiorców

Klient biznesowy ma dla nas priorytetowe znaczenie, wobec czego obsługę przedsiębiorców prowadzimy na preferencyjnych warunkach. Specjalizujemy się w szczególności w windykacji zaległych należności, doradztwie w zakresie wszelkiego rodzaju zawieranych w ramach działalności umów, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, optymalizacji kosztów oraz w pomocy w bieżącej obsłudze przedsiębiorstwa. Prowadzimy wszelkiego rodzaju doradztwo, w tym także podatkowe.

2. Obsługa spraw rodzinnych i spadkowych

Naszą misją jest pomoc klientom indywidualnym we wszelkiego rodzaju problemach prawnych. Niezmiernie istotną częścią pracy Kancelarii jest prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych i spadkowych, w szczególności zajmujemy się sprawami rozwodowymi. Mamy duże doświadczenie w procesach dotyczących alimentów na małoletnie dzieci stron, a także w sprawach dotyczących podziału majątku dorobkowego małżonków, w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku po zmarłym.

3. Obsługa Rynku IT – prawo nowych technologii, prawo autorskie

Jednocześnie zajmujemy się obsługą jednego z podmiotów zajmującego się outsourcingiem usług IT, a także obsługą sklepów internetowych. Dzięki temu mamy doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu prawa nowych technologii. Zajmujemy się również pomocą w optymalizacji zatrudnienia i doradztwie z zakresu nawiązania współpracy w ramach świadczenia usług.

4. Sprawy karne

Ważnym i rozbudowanym pionem pracy Kancelarii jest obsługa klientów ze sprawami karnymi. Zajmujemy się zarówno obroną jak i reprezentacją pokrzywdzonych na wszelkich etapach, w tym w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania wykonawczego. Dotyczy to zarówno przestępczości gospodarczej, karnoskarbowej, innych przestępstw, jak i także spraw wykroczeniowych, oraz wszelkich spraw związanych ze zdarzeniami komunikacyjnymi.

5. Obsługa procesów ubezpieczeniowych

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę podmiotu w imieniu którego dochodzi roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym w szczególności za najem pojazdu zastępczego, ale także procesy o odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną zdarzeniami komunikacyjnymi, zarówno w zakresie szkody na pojeździe jak i szkody osobowe.
Prowadzimy także z sukcesami kilka spraw o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę jak delikatne i trudne są to dla Państwa chwile, więc szczególnie w tych sprawach staramy się wykazać empatią i zrozumieniem, ale także skutecznością i szybkością.